Vår integritetspolicy

Denna intergritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personlig information och använder cookies.

Vi är ansvariga och respekterar och skyddar din integritet och personliga information. Vi är måna om att din personliga information behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med tillämpliga integritetslagar. Du hittar företagets adress längst ner i detta dokument. Vår integritetspolicy gäller för torn.se.och andra kommunikationskanaler (inklusive sociala medier).

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna skapa en kundprofil hos oss, så att du kan genomföra köp i vår webbutik och få nyhetsbrev och andra marknadsföringsförfrågningar i den utsträckning du önskar;

  • För att uppfylla ett avtal med eller andra skyldigheter vi har gentemot dig;
  • För att svara på förfrågningar som du har skickat till oss via ett kontaktformulär; Att vidareutveckla och förbättra våra tjänster och vår verksamhet, så att vi kan leverera tjänster av högsta möjliga kvalitet till våra kunder;
  • För att vidareutveckla och förbättra funktionaliteten på våra webbplatser; och
  • För att generera statistik om användningen av vår webbplats.

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det finns en laglig grund för behandlingen, och behandlingen är nödvändig för att uppfylla det eller de syften för vilka uppgifterna har samlats in. Den rättsliga grunden för vår behandling är (i) samtycke; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, (iii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som vi är föremål för; och (iv) att behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen och att dina rättigheter och friheter är tillräckligt skyddade. Våra legitima intressen i detta sammanhang inkluderar vårt intresse av att värna, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Den personliga information vi samlar in och behandlar kan vara (men är inte begränsad till): namn, födelsedatum, kontaktinformation (adress, telefonnummer eller e-postadress) och betalningsinformation.

Vi samlar också in specifik information om vilken typ av hårdvara och mjukvara du använder. Denna information används i vår verksamhet, för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och för att få statistik för användningen av våra webbplatser. Vi samlar även in information om vilka specifika sidor du besöker hos oss. Sådan data identifieras endast med unika nummer, och är inte kopplad till annan personlig information om inte tillstånd ges för detta.

Observera att underlåtenhet att lämna in nödvändig personlig information i vissa fall kan leda till att vi inte kan erbjuda dig efterfrågade produkter eller tjänster.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än de som anges ovan om du inte har samtyckt till det.

Tredje parts tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla något av ovanstående syften. Vi kan till exempel använda en leverantör för att utföra tekniska tjänster eller systemtester, utveckla tekniska lösningar eller tillhandahålla marknadsföringstjänster eller andra tjänster till oss eller för vår räkning, och vi kommer sedan att dela din information med denna leverantör i den utsträckning det är nödvändigt. Dina personuppgifter lagras i Norge.

Vi kan annars komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att skydda företagets, anställdas, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet. Vi kan till exempel lämna ut dina personuppgifter till myndigheterna av säkerhetsskäl. Då får myndigheterna bara tillgång till den specifika information de behöver. Dessutom kan vi komma att lämna ut personlig information till myndigheterna för att utreda misstänkt olaglig verksamhet.

Om samtycke

Vi baserar oss på samtycke vid utskick av nyhetsbrev och mottagning av kontaktformulär. Om du agerar på uppdrag av en annan person är du ansvarig för att se till att du har denna persons samtycke att lämna ut hans/hennes personuppgifter till oss.

Om en minderårig har gett oss sina personuppgifter utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, måste föräldern kontakta oss för att få dessa personuppgifter borttagna.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsförfrågningar och annat samtycke som du har gett oss. Om du vill återkalla ett medgivande som redan lämnats eller inte vill att vi ska dela dina personuppgifter med tredje part, måste du följa stegen för uppsägning av prenumeration som beskrivs i meddelandet du får från oss. Efter mottagandet av din förfrågan kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig inom en rimlig tidsperiod. Om du inte längre vill att tredje part ska behandla dina personuppgifter kan det innebära att vi inte längre kan erbjuda dig de tjänster du efterfrågat.

Din registrerade profil

Vi behöver din hjälp för att hålla din personliga information komplett och uppdaterad hela tiden. Om du har skapat en personlig profil Torn.se kan du ändra personlig information som lagras på «Din profil». Du kommer att bli ombedd att ange ett användarnamn och lösenord innan du får tillgång till denna information. Se till att informationen alltid är uppdaterad då det kan behövas vid beställning av varor. När du skickar oss ett e-postmeddelande, prenumererar på nyhetsbrev eller använder kontaktformulär av andra skäl behåller vi din e-postadress för att svara på din förfrågan.

Åtkomst, lagring, radering och säkerhet

Lagen ger dig rätt att kräva information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan komma åt personlig information som lagras i din profil enligt beskrivningen i kapitlet “Din registrerade profil”. Du kan begära tillgång till all information vi har lagrat genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan.

Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar personuppgifter och/eller begränsar behandlingen av personuppgifter som gäller dig. Dessutom har du rätt att protestera mot vår behandling av dina personuppgifter, samt att kräva att dina personuppgifter överlämnas för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt integritetslagstiftningen kan du kontakta oss via e-post: [email protected].

Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med att samla in denna information. Vi raderar rutinmässigt onödiga personuppgifter när företaget inte längre behöver dem, med undantag för situationer där vi enligt lag är skyldiga att lagra personuppgifterna längre.

Vi använder olika former av säkerhetsteknik för att skydda åtkomsten till din personliga information. Vi lagrar den personliga informationen som tillhandahålls på en server med begränsad åtkomst, på säkerhetsövervakade platser. När vi överför känslig information (inklusive bankkortsnummer) skyddar vi informationen genom att använda kryptering.

Om cookies

Torn.se använder cookies. Detta är en liten datafil som skickas från vår webbplats och lagras på din dator.

Olika cookies

Hos oss används cookies från följande tjänsteleverantörer:

  • Google, det hjälper oss att optimera din användarupplevelsen din på torn.se
  • Hotjar, gör det möjligt för oss att underlätta kundfeedback
  • WordPress.com og Woocommerce, för att lösa webbplatsproblem och fånga attacker
  • Facebook, för att bättre erbjuda riktade annonser

Nödvändiga cookies

Dessa är nödvändiga för att sidorna på våra webbplatser ska fungera korrekt. Det innebär funktioner som att navigera på webbplatsen, söka efter och beställa produkter och tjänster, logga in på din profil eller ändra beställningar.

Funktionskapslar

Dessa cookies loggar val du gör på vår webbplats, för att säkerställa ökad användbarhet.

Prestandakapslar

Dessa kapslar ger oss insikt i hur besökare använder vår webbplats. Denna information hjälper till att förbättra våra sidor så att vi kan erbjuda en bättre användarupplevelse. Dessa kapslar lagrar inte personlig information.

Ändre eller blockera informationspÅr

Genom att använda vår webbplats godkänner du att cookies placeras i din webbläsare – eftersom de flesta webbläsare automatiskt accepterar cookies. Om du inte vill acceptera vår användning av cookies kan du gå in och ändra inställningarna i webbläsaren. Vi påpekar dock att detta kan innebära att tjänsterna på vår hemsida inte fungerar optimalt.

Om denna integritetspolicyn

Direktören för torn.se ansvarar för att integritetspolicyn uppdateras även på hemsidan och ansvarar för behandlingen av företagets behandling av personuppgifter och direktören för företaget har tilldelats integritetsansvaret. De dagliga uppgifterna är delegerade, och delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret. Detta uttalande innehåller information som du har rätt till när du samlar in information från våra webbplatser och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (artiklarna 13 och 14 i integritetsförordningen).

Intergritetspolicy kan ändras vid behov och meddelande om betydande ändringar kommer att ges på vår webbplats.

Vår adress är: Stortingsgaten 10, 0161 Oslo. E-post: [email protected]

Säker näthandel i en svensk nätbutik!